Hart en bewegen


In het PMC Fysiotherapie kunt u, op verwijzing van de cardioloog (of sommige gevallen de huisarts), terecht voor hartrevalidatie. Onder hartrevalidatie verstaat men de revalidatie na een hartinfarct, een bypass, een angioplastiek, een hartklepoperatie of revalidatie bij hartfalen.Doel van de hartrevalidatie is:

-         Optimaliseren van het inspanningsvermogen

-         Leren kennen van de lichamelijke grenzen

-         Leren omgaan met de lichamelijke grenzen

-         Overwinnen van de angst voor inspanning

-         Onderhouden / ontwikkelen van een lichamelijke actieve leefstijl

-         Optimale hervatting van werk en / of vrijetijdsbesteding

Bij de hartrevalidatie wordt in eerste instantie een intakegesprek afgenomen, waarin wordt gevraagd naar de ziektegeschiedenis, de klachten op dit moment, medicijngebruik, problemen waar u in het dagelijks leven tegen aanloopt, het gewenste einddoel van de therapie, en andere relevante zaken.

Vervolgens zal de fysiotherapeut één of meerdere conditie- en/of spierkrachttesten bij u afnemen.

Hierna begint de trainingsfase: de fysiotherapeut stelt een voor u op maat gemaakt oefenprogramma op, waarin zowel conditie als kracht worden getraind. Hierbij kan de fysiotherapeut u advies of informatie geven over gezonde leefgewoonten en sportbeoefening.

Aan het eind van de behandeling, en mogelijk ook tussentijds zal de fysiotherapeut nogmaals de conditie- en/of spierkrachttesten bij u afnemen, om de gemaakte vooruitgang te meten.

Vergeet u niet te vermelden wanneer u een pacemaker of ICD hebt, of wanneer u bepaalde medicijnen gebruikt die de hartslag beïnvloeden? Dit kan de keuze van de fysiotherapeut voor een bepaalde test of training beïnvloeden.