Kinderfysiotherapie

 

Spelenderwijs leren bewegen

Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Meestal gaat dat goed en ongemerkt. Bij sommige kinderen duurt het langer of wijkt het af van het gebruikelijke. Dit kan kinderen belemmeren in hun ontwikkeling. Ze hebben meer oefening nodig om een bepaalde vaardigheid onder de knie te krijgen. Of ze moeten leren met minder mogelijkheden zo optimaal mogelijk te bewegen. Al deze kinderen kunnen baat hebben bij behandeling door de kinderfysiotherapeut.

Als de ontwikkeling anders verloopt

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld: weinig kracht, overstrekken, moeite met veranderen van houding en voorkeurshouding. 

Ook aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is.

Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen als gevolg van een bewegingsprobleem of het onvoldoende beschikken over motorische vaardigheden, problemen hebben met het volgen van onderwijs of het deelnemen aan fysieke activiteiten passend bij de leeftijd. Dit kan een reden zijn om de deskundigheid van een kinderfysiotherapeut in te roepen.

Ook kan de motorische ontwikkeling anders verlopen waardoor het kind specifieke begeleiding nodig heeft om de ontwikkeling te stimuleren. 

Bij de kinderfysiotherapeut

De kinderfysiotherapeut wil allereerst een volledig beeld van het motorisch niveau van uw kind krijgen. Zij verzamelt informatie bij ouders, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt, en zij onderzoekt en doet allerlei testen met uw kind. Tenslotte bespreekt de kinderfysiotherapeut met de ouders de bevindingen en stelt zij een behandelplan voor.

De behandeling richt zich op de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn leefomgeving. Het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en is bedoeld om het plezier in bewegen te vergroten en bepaalde motorische functies aan te spreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan ouders. U kunt op die manier samen met uw kind thuis oefenen. Als het nodig is, kan de kinderfysiotherapeut uw kind ook thuis behandelen. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of voor kinderen met een ernstige handicap. De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van uw specifieke vraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houding- of sportadvies. Bij chronische klachten kan de behandeling langer duren.

Vet Cool

PMC Kids doet mee aan het Vet Cool programma. Dit is een behandelprogramma voor kinderen en tieners met overgewicht. De kinderfysiotherapeut werkt binnen dit programma samen met de kinderarts van het Rode Kruis Ziekenhuis die het overgewicht als aandachtsgebied heeft en de diëtiste. Het doel van de kinderfysiotherapie is het verkrijgen van een actieve leefstijl. Er wordt aandacht besteed aan het verbeteren van het bewegen en het uithoudingsvermogen.

Uw kind in deskundige handen

In onze praktijk zijn Vicky Reijnen, Suze van Beek, Marlous Maalman en Heske Heidergott als geregistreerd kinderfysiotherapeut werkzaam. Nicole Kops is kinderfysiotherapeute in opleiding. De vervolgopleiding kinderfysiotherapie kan pas gevolgd worden na de algemene (basisopleiding) fysiotherapie.

De kinderfysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar op het gebied van het bewegend functioneren.

De kinderfysiotherapeut werkt altijd volgens een behandelplan, waar nodig in overleg met andere disciplines. In ons centrum hebben de kinderfysiotherapeuten een nauwe samenwerking met de ergotherapie en de logopedie die ook in ons centrum gevestigd zijn. Als het nodig is, wordt er gezamenlijk behandeld. Orthopedagoog en diëtist leveren zonodig ook een bijdrage om te komen tot een goed behandelplan. Verder kan er ten behoeve van de behandeling ook overleg plaatsvinden met artsen, leerkrachten of andere betrokkenen.

Over de verwijzing voor en de vergoeding van kinderfysiotherapie

Kinderen en jongeren tot 18 jaar hebben per jaar recht op 18 behandelingen kinderfysiotherapie uit de basisverzekering.Na achttien behandelingen is vergoeding afhankelijk van de wijze waarop u aanvullend verzekerd bent.Voor kinderen met een chronisch aandoening wordt kinderfysiotherapie onbeperkt uit de basisverzekering vergoed. Welke aandoeningen als chronisch worden aangemerkt is door de overheid bepaald (kijk voor de lijst met aandoeningen op http://zorgvergoeding.com/page.php?61) Voor fysiotherapie onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.De kinderfysiotherapie is direct toegankelijk, er is dus geen verwijzing van een arts noodzakelijk, tenzij het een chronische aandoening, een aan huis behandeling of een behandeling binnen het speciaal onderwijs betreft.

 

Neem voor meer informatie een kijkje op de website van PMC kids www.pmckids.nl of de Nederlandse vereniging voor kinderfysiotherapie www.kinderfysiotherapie.nl

Maak direct een afspraak