ParkinsonNet

De ziekte van Parkinson is een van de meest voorkomende aandoeningen van het zenuwstelsel onder ouderen.Mensen met de ziekte van Parkinson hebben een tekort aan dopamine in hun hersenen. Dopamine is nodig om de signalen van de ene naar de andere hersencel door te geven. Door een tekort aan dopamine worden de spieren niet goed aangestuurd. De ziekte wordt dan ook gekenmerkt door bewegingsstoornissen: trage bewegingen, spierstijfheid en/of ritmische trillingen van een of meer ledematen. Door de verstoorde motoriek ontstaan er meestal moeilijkheden met alledaagse bewegingen zoals omdraaien in bed, opstaan en lopen. 

Voor mensen met de ziekte van Parkinson is bewegen een goede manier om het vertrouwen in het lichaam te herstellen. Bewegen bevordert de conditie, verbetert de kracht en vermindert de angst om te vallen. Oefentherapie en bewegingsprogramma’s zijn daarom goed voor patiënten met de ziekte van Parkinson.

Wat kan de fysiotherapie voor de mensen met de ziekte van Parkinson betekenen?

De fysiotherapie kan mensen met de ziekte van Parkinson helpen om weer makkelijker, vrijer en zelfverzekerder te kunnen bewegen. Fysiotherapeuten kunnen de patiënten leren, om beter met alledaagse bewegingen om te gaan zoals bijvoorbeeld het omdraaien in bed, opstaan en het lopen.

Door fysiotherapie kunnen de patiënten leren zich veilig te bewegen, zoals bijvoorbeeld leren om te gaan met obstakels en het mijden van dubbeltaken. Bewegen behoudt de zelfstandigheid, en heeft een positieve uitwerking op overige klachten zoals botontkalkingen, spijsverteringsproblemen en hartfalen. Het wordt geadviseerd om op vijf dagen minstens 30 minuten per dag te bewegen in de vorm van zwemmen, wandelen en fietsen. Het halve uur kan ook in twee blokken van 15 minuten gesplitst worden. Hiermee worden conditie en kracht goed onderhouden.

ParkinsonNet

Het PMC Fysiotherapie biedt gespecialiseerde Parkinson fysiotherapie: De praktijk is sinds 2009 aangesloten bij ParkinsonNet.

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners, die gespecialiseerd zijn in het begeleiden en behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. Meer dan 2700 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapieuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.

De meerwaarde van een ParkinsonNet therapeut is:

Meer informatie over het netwerk vindt u op www.parkinsonnet.nl. Neem voor een afspraak of meer informatie over fysiotherapie bij de ziekte van Parkinson contact met ons op.