Als praktijk vinden wij het belangrijk om goede specialistische zorg te leveren. Om deze reden zijn wij aangesloten bij verschillende netwerken. Deelname aan een netwerk zorgt ervoor dat je up-to-date blijft van alle laatste ontwikkelingen, werkt volgens protocollen, regelmatig bij- of naschoolt en gemakkelijk met andere zorgverleners kan overleggen die hetzelfde aandachtsgebied hebben.

 

PMC Fysiotherapie is aangesloten bij de volgende netwerken:

netwerk_sport_fysiotherapie_2.png

Netwerk Sportfysiotherapie IJmond 

Het netwerk is een samenwerkingsverband tussen sportfysiotherapeuten in de regio IJmond. Binnen het netwerk werken meerdere praktijken en sportfysiotherapeuten samen met orthopedisch chirurgen en sportartsen. Allen zijn nauw betrokken waardoor er snel van elkaars expertise gebruik gemaakt kan worden.Het Netwerk Sportfysiotherapie IJmond zet zich actief in om alle sportief actieve inwoners van de regio IJmond toegang te bieden tot gespecialiseerde, kwalitatief hoogwaardige en transparante sportfysiotherapeutische zorg. Door het volgen van (interne) bijscholingen zijn en blijven de betrokken sportfysiotherapeuten binnen het netwerk en het niveau van de geleverde zorg van kwalitatief hoogwaardig niveau. 

Om de klachten in kaart te brengen wordt er allereerst een uitgebreid intakegesprek en onderzoek uitgevoerd om de oorzaak van de klacht te achterhalen. Voor eventuele onduidelijkheiden kan er snel worden geschakeld naar de samenwerkingspartners. Dit alles met als doel om er in gezamenlijkheid voor te zorgen dat een sporter weer snel doet wat hij/zij wil. 

Als sportfysiotherapeuten binnen het netwerk werken wij samen met de medisch specialisten uit het Rode Kruis Ziekenhuis. Er is een gezamenlijke sportkliniek waar iedere sporter met een traumatisch sportletsel, maar ook met een chronische blessure terecht kan voor een consult met de orthopedisch specialisat én de sportfysiotherapeut. Zo nodig kan op korte termijn aanvullend onderzoek worden gedaan door een foto te maken of een MRI-scan aan te vragen. In samenwerking wordt besloten wat het beste behandelplan is voor de patient 

Op onze website www.sportfysioijmond.nl vindt u meer informatie over het netwerk. Of volg ons op Facebook.

PMC Fysiotherapie te Beverwijk is aangesloten bij ParkinsonNet

Wat is Parkinson

De ziekte van Parkinson is een van de meest voorkomende aandoeningen van het zenuwstelsel onder ouderen. Mensen met de ziekte van Parkinson hebben een tekort aan dopamine in hun hersenen. Dopamine is nodig om de signalen van de ene naar de andere hersencel door te geven. Door een tekort aan dopamine worden de spieren niet goed aangestuurd. De ziekte wordt dan ook gekenmerkt door bewegingsstoornissen: trage bewegingen, spierstijfheid en/of ritmische trillingen van een of meer ledematen. Door de verstoorde motoriek ontstaan er meestal moeilijkheden met alledaagse bewegingen zoals omdraaien in bed, opstaan en lopen. 

 

Voor mensen met de ziekte van Parkinson is bewegen een goede manier om het vertrouwen in het lichaam te herstellen. Bewegen bevordert de conditie, verbetert de kracht en vermindert de angst om te vallen. Oefentherapie en bewegingsprogramma’s zijn daarom goed voor patiënten met de ziekte van Parkinson.

Wat kan de fysiotherapie voor de mensen met de ziekte van Parkinson betekenen? 

Fysiotherapie kan mensen met de ziekte van Parkinson helpen om weer makkelijker, vrijer en zelfverzekerder te kunnen bewegen. Fysiotherapeuten kunnen de patiënten leren om beter met alledaagse bewegingen om te gaan zoals bijvoorbeeld het omdraaien in bed, opstaan en het lopen.

Door fysiotherapie kunnen de patiënten leren zich veilig te bewegen, zoals bijvoorbeeld leren om te gaan met obstakels en het mijden van dubbeltaken. Bewegen behoudt de zelfstandigheid, en heeft een positieve uitwerking op overige klachten zoals botontkalking, spijsverteringsproblemen en hartfalen. 

ParkinsonNet

Het PMC Fysiotherapie biedt gespecialiseerde Parkinson fysiotherapie: de praktijk is sinds 2009 aangesloten bij ParkinsonNet.

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners, die gespecialiseerd zijn in het begeleiden en behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. Meer dan 3000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.

De meerwaarde van een ParkinsonNet therapeut is:

Meer informatie over het netwerk vindt u op www.parkinsonnet.nl.

Maak direct een afspraak

Ineke.jpg

 

OncoNet

Wat_doen_wij___Netwerken___OncoNet.png

 

Wat is oncologische fysiotherapie?

De oncologisch fysiotherapeut richt zich op het behandelen van bewegingsproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen zijn ontstaan door de kanker zelf of de medische behandeling ervan. U kunt bij ons terecht voor, tijdens en na de behandeling.

In welke fases van de ziekte kan de fysiotherapeut u helpen? 

Bij welke klachten kan de fysiotherapeut u helpen?

Met welke disciplines wordt er samengewerkt binnen de praktijk?

PMC Fysiotherapie is aangesloten bij OncoNet.

Kanker heeft naast fysieke ook grote psychische en sociale gevolgen. Iedere patiënt moet leren omgaan met zijn of haar ziekte. Wij kunnen u daar bij begeleiden en ondersteunen in samenwerking met de psychosomatische fysiotherapeut.

Indien er sprake is van lymfoedeem kan er ook samenwerking worden gezocht met de oedeemtherapeut. Deze therapeut kan helpen bij het doen verminderen van het oedeem of het leren omgaan hiermee.

 

De therapeuten:

 

Voor meer informatie kunt u ook kijken op: onconet.nu

Maak direct een afspraak

 

COPD Zuid-Kennemerland

Wat is COPD?

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). Het is een verzamelnaam voor:

Symptomen van COPD

Bij COPD is de voornaamste klacht benauwdheid of kortademigheid. Naast benauwdheid hebben COPD patiënten vaak last van hoesten of overmatige slijmproductie.

Patiënten met COPD hebben regelmatig longaanvallen, ook wel exacerbaties genoemd. Deze worden vaak veroorzaakt door infecties.

Wat kan de longfysiotherapeut voor u betekenen?

Wanneer u gediagnosticeerd bent met COPD is het belangrijk om uw kracht en conditie goed te onderhouden, zodat u zo min mogelijk beperkt wordt door de longklachten. Het maakt niet uit hoe lang u al bekend bent met COPD of hoe lang u niet gesport heeft, trainen heeft altijd een positief effect op uw conditie.

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met COPD die regelmatig sporten minder vaak een infectie van de longen oplopen en een stabieler ziektebeeld hebben.

 

Wij maken voor iedereen een programma op maat. U kunt hierbij zelf kiezen of u een-op-een wilt trainen, of liever in een groep samen met andere mensen met COPD.

Er zijn verschillende doelen waar uw fysiotherapeut u bij kan helpen. Hierbij kunt u denken aan:

Het trainingsprogramma bestaat uit krachttraining voor geïsoleerde spiergroepen zodat u zo zwaar mogelijk kunt trainen zonder de longen te overbelasten, en uit intervaltraining op de loopband of fiets om het uithoudingsvermogen te trainen. Daarnaast meten wij regelmatig uw conditie en kracht zodat uw programma altijd goed aan sluit op uw niveau.

Wij werken samen met de longartsen van het Rode Kruis Ziekenhuis en zijn lid van het netwerk COPD Zuid-Kennemerland.

Bij PMC is Wesley Freeth lid van Stichting COPD Zorg Kennemerland

Rug-netwerk, Kwaliteitsnetwerk rugklachten

Deze praktijk heeft zich aangesloten bij het Rug-netwerk. Het netwerk is regionaal opgericht en alle aangesloten praktijken hebben dezelfde missie en visie. Het voordeel dat uw fysiotherapeut aangesloten is, is dat er altijd gehandeld wordt volgende de laatste ontwikkelingen die verwerkt zijn in een behandelprotocol. De kwaliteit van de aangesloten praktijken wordt hoog gehouden door middel van inhoudelijke scholing en toetsing. 

Wat_doen_wij___Netwerken___Rug_Netwerk.jpg

Uitgangspunten van uw behandeling

Door de rugklachten effectief aan te pakken proberen we onnodig lange ziekteduur en beperkingen in uw dagelijkse activiteiten te voorkomen. U staat als patiënt altijd centraal bij de behandeling. Ieder mens is anders, dus de behandeling wordt altijd op maat gemaakt en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De behandeling bestaat uit:

  1. het verbreden van de kennis over (het ontstaan van) uw rugklachten zodat u weet hoe u het beste op de klachten kunt reageren en op een goede manier kan handelen

  2. adviezen ten aanzien van uw dagelijkse bewegingen en begeleiding bij het hervatten van werkzaamheden of sport

  3. een op maat gemaakt trainingsprogramma met persoonlijke doelen uitgezet in de tijd

Het is belangrijk dat u zelf actief deelneemt aan de behandeling en de adviezen van de therapeut opvolgt. Alleen op deze wijze kunt u sneller genezen.

Bewegen is goed voor uw rug en niet schadelijk!

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.rug-netwerk.nl

 

Therapeutisch Elastische Kousen (TEK)

Therapeutisch Elastische Kousen, ook wel steunkousen genoemd helpen bij problemen met de bloedsomloop en het lymfestelsel. Ze bevorderen de doorstroming en voorkomen stuwing. Medische redenen voor kousen zijn bijvoorbeeld spataderen, oedeem (vocht) in de benen, lymfoedeem in benen of armen, of een doorgemaakte trombose.

Deze kousen worden door een gecertificeerde “aanmeter” (ook wel bandagist) aangemeten tijdens een afspraak, waarbij de persoonlijke situatie van de drager uitvoerig wordt besproken. Er kunnen diverse redenen zijn om voor een bepaalde kous te kiezen. Wij helpen u daar graag bij en kennen het naadje van de kous.

Vergoeding
TEK worden als hulpmiddel vergoed uit uw basisverzekering. Hierdoor worden er geen kosten voor de verstrekking bij u in rekening gebracht. Wel heeft elke verzekerde in Nederland te maken met de wettelijk vastgesteld eigen risico.

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op twee stuks of twee paar kousen per periode van doorgaans 12 maanden (enkele verzekeraars hanteren 14 maanden).

Daarnaast heeft u meestal recht op aan- en uittrekhulpmiddelen, zoals een glijzak. Indien u hierdoor zelf uw kousen aan en uit kunt trekken, worden deze hulpmiddelen door uw verzekering verstrekt. PMC Fysiotherapie kan u in samenwerking met eMJe deze hulpmiddelen leveren.

Indien u niet meer in staat bent zelf uw kousen aan en uit te trekken en zorg nodig hebt voor deze handelingen, dient de zorgverlener zorg te dragen voor adequate hulpmiddelen.

Worden klasse 1 kousen ook vergoed?
In Nederland worden klasse 1 kousen in principe niet vergoed. Toch zijn er zorgverzekeraars die de vergoeding van klasse 1 Supp-hose kousen (zoals de Cotton Support Socks en Jet Legs) opgenomen hebben in hun aanvullende verzekering. De verzekerde betaalt de rekening aan eMJe en kan de kosten vervolgens declareren bij de zorgverzekeraar. Het is dus raadzaam de voorwaarden van uw aanvullende verzekering goed door te lezen.

Ik heb kousen nodig. Wat moet ik doen?
U dient in alle gevallen eerst naar uw huisarts te gaan. Deze kan vaststellen of kousen voor uw situatie geschikt zijn. Indien dit het geval is, zal u een verwijsbrief krijgen. U kunt ons dan benaderen voor een afspraak. Dit gebeurt bij voorkeur op een van onze locaties (aanklikbaar maken) . Mocht u niet in staat zijn naar de praktijk te komen, dan meten wij ook bij u thuis aan.

Tevens is het mogelijk via eMJe een afspraak te maken. Dan dient u de verwijsbrief via de post of fax te versturen naar eMJe en nemen zij contact met u op.

Wat gebeurt er tijdens een aanmeetafspraak?
Om de juiste kous te kunnen kiezen, is het belangrijk uw benen of armen te zien, met u te overleggen en eventuele oplossingen ter plekke uit te proberen. Het is hierbij geen probleem als u reeds gezwachteld bent, we hebben graag dat u de zwachtels in dit geval omhoudt. Gelieve dit bij het maken van de afspraak wel door te geven.

We meten uw armen of benen op en proberen de kousen zo snel mogelijk te leveren. Indien gewenst, maken we nog een controleafspraak. Ook wordt er geoefend met het aan- en uittrekken van de kous.

Een afspraak duurt doorgaans tussen de 15 en 30 minuten.

Schoudernetwerk Kennemerland 

Schoudernetwerk Kennemerland (SNK) is een initiatief van fysiotherapiepraktijken in de regio Kennemerland in samenwerking met de maatschap orthopedie van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en de maatschap orthopedie van het Spaarne Gasthuis te Haarlem/ Hoofddorp. Het SNK is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten die zich gespecialiseerd hebben in het onderzoeken en behandelen van schouderklachten. Het SNK heeft als doel om de fysiotherapeutische zorg omtrent de patiënt met schouderklachten op een kwalitatief hoog niveau te brengen en te houden.

Schoudernetwerk Kennemerland is onderdeel van Schoudernetwerk Nederland.

Bij PMC is Janneke Stolk sinds 2022 lid van Schoudernetwerk Kennemerland

SchouderNetwerk_Kennemerland.png