Als praktijk vinden wij het belangrijk om goede specialistische zorg te leveren. Om deze reden zijn wij aangesloten bij verschillende netwerken. Deelname aan een netwerk zorgt ervoor dat je up-to-date blijft van alle laatste ontwikkelingen, werkt volgens protocollen, regelmatig bij- of naschoolt en gemakkelijk met andere zorgverleners kan overleggen die hetzelfde aandachtsgebied hebben.

 

PMC Fysiotherapie is aangesloten bij de volgende netwerken:

 

 

PMC Fysiotherapie te Beverwijk is aangesloten bij ParkinsonNet

Wat is Parkinson

De ziekte van Parkinson is een van de meest voorkomende aandoeningen van het zenuwstelsel onder ouderen. Mensen met de ziekte van Parkinson hebben een tekort aan dopamine in hun hersenen. Dopamine is nodig om de signalen van de ene naar de andere hersencel door te geven. Door een tekort aan dopamine worden de spieren niet goed aangestuurd. De ziekte wordt dan ook gekenmerkt door bewegingsstoornissen: trage bewegingen, spierstijfheid en/of ritmische trillingen van een of meer ledematen. Door de verstoorde motoriek ontstaan er meestal moeilijkheden met alledaagse bewegingen zoals omdraaien in bed, opstaan en lopen. 

 

Voor mensen met de ziekte van Parkinson is bewegen een goede manier om het vertrouwen in het lichaam te herstellen. Bewegen bevordert de conditie, verbetert de kracht en vermindert de angst om te vallen. Oefentherapie en bewegingsprogramma’s zijn daarom goed voor patiënten met de ziekte van Parkinson.

Wat kan de fysiotherapie voor de mensen met de ziekte van Parkinson betekenen? 

Fysiotherapie kan mensen met de ziekte van Parkinson helpen om weer makkelijker, vrijer en zelfverzekerder te kunnen bewegen. Fysiotherapeuten kunnen de patiënten leren om beter met alledaagse bewegingen om te gaan zoals bijvoorbeeld het omdraaien in bed, opstaan en het lopen.

Door fysiotherapie kunnen de patiënten leren zich veilig te bewegen, zoals bijvoorbeeld leren om te gaan met obstakels en het mijden van dubbeltaken. Bewegen behoudt de zelfstandigheid, en heeft een positieve uitwerking op overige klachten zoals botontkalking, spijsverteringsproblemen en hartfalen. 

ParkinsonNet

Het PMC Fysiotherapie biedt gespecialiseerde Parkinson fysiotherapie: de praktijk is sinds 2009 aangesloten bij ParkinsonNet.

ParkinsonNet is een landelijk netwerk van zorgverleners, die gespecialiseerd zijn in het begeleiden en behandelen van mensen met de ziekte van Parkinson. Meer dan 3000 zorgverleners (onder andere neurologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en verpleegkundigen) zijn aangesloten bij dit netwerk.

De meerwaarde van een ParkinsonNet therapeut is:

Meer informatie over het netwerk vindt u op www.parkinsonnet.nl.

Maak direct een afspraak

Ineke.jpg

 

ClaudicatioNet

Wat_doen_wij___Netwerken___ClaudicatioNet.jpg

 

Wat is claudicationet intermittens?

Claudicatio intermittens, ook wel etalagebenen genoemd, is een vaataandoening. De slagaders in uw benen voeren te weinig zuurstof aan voor de spieren die u gebruikt bij het lopen. Dit komt omdat deze slagaderen vernauwd zijn. Een vernauwing ontstaat door slagaderverkalking. De term etalagebenen is bedacht omdat patiënten zich een houding willen geven als zij noodgedwongen rusten. Zij kijken in de etalage van een winkel. 

De pijn bij de aandoening ontstaat doordat er bij inspanning van de beenspieren (lopen, rennen, traplopen) de vraag naar zuurstofrijk bloed toeneemt. Heeft u vernauwingen in de slagaders? Dan komt er te weinig bloed met zuurstof bij de spieren. Er ontstaat een zuurstoftekort in de spieren. Het zuurstoftekort veroorzaakt pijn in uw been. Met rust verdwijnt de pijn weer.

De behandeling door de fysiotherapeut

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens is looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. Als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd (gesuperviseerde looptherapie), blijken de resultaten aanzienlijk beter. Een bijkomend voordeel is dat de fysiotherapeut ook aandacht kan besteden aan de leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. U kunt hierbij denken aan stoppen met roken, gezond eten en het ontwikkelen van een actieve levensstijl. 

ClaudicatioNet

PMC Fysiotherapie is aangesloten bij ClaudicatioNet. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland. Het is een landelijk zorgnetwerk dat patiënten, claudicatiotherapeuten en verwijzers (vaatchirurgen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners) met elkaar in contact brengt. Regionaal ontstaan subnetwerken die relevante kennis en scholingen ontvangen. ClaudicatioNet richt zich op professionalisering van betrokken claudicatiotherapeuten en transparantie in hun specialisatietraject.

Kijk voor meer informatie kijk op: http://www.etalagebenen.nl/home/

 

Maak direct een afspraak

 

OncoNet

Wat_doen_wij___Netwerken___OncoNet.png

 

Wat is oncologische fysiotherapie?

De oncologisch fysiotherapeut richt zich op het behandelen van bewegingsproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen zijn ontstaan door de kanker zelf of de medische behandeling ervan. U kunt bij ons terecht voor, tijdens en na de behandeling.

In welke fases van de ziekte kan de fysiotherapeut u helpen? 

Bij welke klachten kan de fysiotherapeut u helpen?

Met welke disciplines wordt er samengewerkt binnen de praktijk?

PMC Fysiotherapie is aangesloten bij OncoNet.

Kanker heeft naast fysieke ook grote psychische en sociale gevolgen. Iedere patiënt moet leren omgaan met zijn of haar ziekte. Wij kunnen u daar bij begeleiden en ondersteunen in samenwerking met de psychosomatische fysiotherapeut.

Indien er sprake is van lymfoedeem kan er ook samenwerking worden gezocht met de oedeemtherapeut. Deze therapeut kan helpen bij het doen verminderen van het oedeem of het leren omgaan hiermee.

 

De therapeuten:

 

Voor meer informatie kunt u ook kijken op: onconet.nu

Maak direct een afspraak

CVA netwerk Noord-Holland

Bij ons kunt u terecht voor behandeling van klachten ten gevolge van een Cerebro Vasculair Accident (CVA). Een CVA wordt ook wel een beroerte genoemd

Wat is een CVA?

Bij een CVA knapt er een bloedvat in de hersenen (hersenbloeding) of raakt het verstopt (herseninfarct). In beide gevallen wordt de bloedtoevoer naar de hersenen verstoord en krijgt een gedeelte van de hersenen te weinig zuurstof, waardoor dit gedeelte beschadigd raakt.

In Nederland worden elk jaar 41.000 mensen getroffen door een beroerte, hiervan betreft het in 85% van de gevallen een herseninfarct.

Gevolgen van een beroerte

Een beroerte kan grote gevolgen hebben, en er kunnen verschillende klachten bij ontstaan, zoals:

Behandeling na een CVA

Wanneer u een beroert hebt gehad treedt er de eerste 6 maanden vaak nog veel herstel op. Gericht oefenen is hierbij van belang.

Binnen PMC Fysiotherapie werken enkele mensen die een uitgebreide ervaring hebben met de behandeling van mensen die getroffen zijn door een CVA.

PMC Fysiotherapie is aangesloten bij CVA netwerk Noord-Holland, een netwerk dat zich bezig houdt met de specifieke behandeling voor deze doelgroep.

In dit netwerk zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd: fysiotherapeuten, een huisarts, een ergotherapeut, een logopedist en psychologen. De zorgverleners die betrokken zijn bij dit netwerk hebben affiniteit met en kennis en ervaring op het gebied van CVA-problematiek. Alle zorgverleners die bij het netwerk aangesloten zijn, werken volgens de laatste richtlijnen, zorgen dat ze op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en houden hun kennis op peil.
De contacten tussen de verschillende disciplines binnen het netwerk zijn laagdrempelig . Er wordt gebruik gemaakt van elkaars expertise.

Naast de contacten met de collega's is er ook goed contact met de zorgverleners in het ziekenhuis en revalidatie centrum waardoor de zorg en behandeling goed op elkaar afgestemd kan worden.

De behandeling vindt bij voorkeur plaats op een van onze locaties (aanklikbaar maken), echter wij kunnen u ook thuis bezoeken. Voor vergoeding van uw behandeling is het belangrijk dat u een verwijzing van uw behandelend arts kunt overleggen.

COPD Zuid-Kennemerland

Wat is COPD?

De afkorting COPD staat voor Chronic Obstructive Pulmonary Disease (Chronische Obstructieve Long Ziekte). Het is een verzamelnaam voor:

Symptomen van COPD

Bij COPD is de voornaamste klacht benauwdheid of kortademigheid. Naast benauwdheid hebben COPD patiënten vaak last van hoesten of overmatige slijmproductie.

Patiënten met COPD hebben regelmatig longaanvallen, ook wel exacerbaties genoemd. Deze worden vaak veroorzaakt door infecties.

Wat kan de longfysiotherapeut voor u betekenen?

Wanneer u gediagnosticeerd bent met COPD is het belangrijk om uw kracht en conditie goed te onderhouden, zodat u zo min mogelijk beperkt wordt door de longklachten. Het maakt niet uit hoe lang u al bekend bent met COPD of hoe lang u niet gesport heeft, trainen heeft altijd een positief effect op uw conditie.

Uit onderzoek is gebleken dat mensen met COPD die regelmatig sporten minder vaak een infectie van de longen oplopen en een stabieler ziektebeeld hebben.

 

Wij maken voor iedereen een programma op maat. U kunt hierbij zelf kiezen of u een-op-een wilt trainen, of liever in een groep samen met andere mensen met COPD.

Er zijn verschillende doelen waar uw fysiotherapeut u bij kan helpen. Hierbij kunt u denken aan:

Het trainingsprogramma bestaat uit krachttraining voor geïsoleerde spiergroepen zodat u zo zwaar mogelijk kunt trainen zonder de longen te overbelasten, en uit intervaltraining op de loopband of fiets om het uithoudingsvermogen te trainen. Daarnaast meten wij regelmatig uw conditie en kracht zodat uw programma altijd goed aan sluit op uw niveau.

Wij werken samen met de longartsen van het Rode Kruis Ziekenhuis en zijn lid van het netwerk COPD Zuid-Kennemerland.

Rug-netwerk, Kwaliteitsnetwerk rugklachten

Deze praktijk heeft zich aangesloten bij het Rug-netwerk. Het netwerk is regionaal opgericht en alle aangesloten praktijken hebben dezelfde missie en visie. Het voordeel dat uw fysiotherapeut aangesloten is, is dat er altijd gehandeld wordt volgende de laatste ontwikkelingen die verwerkt zijn in een behandelprotocol. De kwaliteit van de aangesloten praktijken wordt hoog gehouden door middel van inhoudelijke scholing en toetsing. 

Wat_doen_wij___Netwerken___Rug_Netwerk.jpg

Uitgangspunten van uw behandeling

Door de rugklachten effectief aan te pakken proberen we onnodig lange ziekteduur en beperkingen in uw dagelijkse activiteiten te voorkomen. U staat als patiënt altijd centraal bij de behandeling. Ieder mens is anders, dus de behandeling wordt altijd op maat gemaakt en is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. De behandeling bestaat uit:

  1. het verbreden van de kennis over (het ontstaan van) uw rugklachten zodat u weet hoe u het beste op de klachten kunt reageren en op een goede manier kan handelen

  2. adviezen ten aanzien van uw dagelijkse bewegingen en begeleiding bij het hervatten van werkzaamheden of sport

  3. een op maat gemaakt trainingsprogramma met persoonlijke doelen uitgezet in de tijd

Het is belangrijk dat u zelf actief deelneemt aan de behandeling en de adviezen van de therapeut opvolgt. Alleen op deze wijze kunt u sneller genezen.

Bewegen is goed voor uw rug en niet schadelijk!

Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website www.rug-netwerk.nl

 

Therapeutisch Elastische Kousen (TEK)

Therapeutisch Elastische Kousen, ook wel steunkousen genoemd helpen bij problemen met de bloedsomloop en het lymfestelsel. Ze bevorderen de doorstroming en voorkomen stuwing. Medische redenen voor kousen zijn bijvoorbeeld spataderen, oedeem (vocht) in de benen, lymfoedeem in benen of armen, of een doorgemaakte trombose.

Deze kousen worden door een gecertificeerde “aanmeter” (ook wel bandagist) aangemeten tijdens een afspraak, waarbij de persoonlijke situatie van de drager uitvoerig wordt besproken. Er kunnen diverse redenen zijn om voor een bepaalde kous te kiezen. Wij helpen u daar graag bij en kennen het naadje van de kous.

Vergoeding
TEK worden als hulpmiddel vergoed uit uw basisverzekering. Hierdoor worden er geen kosten voor de verstrekking bij u in rekening gebracht. Wel heeft elke verzekerde in Nederland te maken met de wettelijk vastgesteld eigen risico.

Vanuit uw basisverzekering heeft u recht op twee stuks of twee paar kousen per periode van doorgaans 12 maanden (enkele verzekeraars hanteren 14 maanden).

Daarnaast heeft u meestal recht op aan- en uittrekhulpmiddelen, zoals een glijzak. Indien u hierdoor zelf uw kousen aan en uit kunt trekken, worden deze hulpmiddelen door uw verzekering verstrekt. PMC Fysiotherapie kan u in samenwerking met eMJe deze hulpmiddelen leveren.

Indien u niet meer in staat bent zelf uw kousen aan en uit te trekken en zorg nodig hebt voor deze handelingen, dient de zorgverlener zorg te dragen voor adequate hulpmiddelen.

Worden klasse 1 kousen ook vergoed?
In Nederland worden klasse 1 kousen in principe niet vergoed. Toch zijn er zorgverzekeraars die de vergoeding van klasse 1 Supp-hose kousen (zoals de Cotton Support Socks en Jet Legs) opgenomen hebben in hun aanvullende verzekering. De verzekerde betaalt de rekening aan eMJe en kan de kosten vervolgens declareren bij de zorgverzekeraar. Het is dus raadzaam de voorwaarden van uw aanvullende verzekering goed door te lezen.

Ik heb kousen nodig. Wat moet ik doen?
U dient in alle gevallen eerst naar uw huisarts te gaan. Deze kan vaststellen of kousen voor uw situatie geschikt zijn. Indien dit het geval is, zal u een verwijsbrief krijgen. U kunt ons dan benaderen voor een afspraak. Dit gebeurt bij voorkeur op een van onze locaties (aanklikbaar maken) . Mocht u niet in staat zijn naar de praktijk te komen, dan meten wij ook bij u thuis aan.

Tevens is het mogelijk via eMJe een afspraak te maken. Dan dient u de verwijsbrief via de post of fax te versturen naar eMJe en nemen zij contact met u op.

Wat gebeurt er tijdens een aanmeetafspraak?
Om de juiste kous te kunnen kiezen, is het belangrijk uw benen of armen te zien, met u te overleggen en eventuele oplossingen ter plekke uit te proberen. Het is hierbij geen probleem als u reeds gezwachteld bent, we hebben graag dat u de zwachtels in dit geval omhoudt. Gelieve dit bij het maken van de afspraak wel door te geven.

We meten uw armen of benen op en proberen de kousen zo snel mogelijk te leveren. Indien gewenst, maken we nog een controleafspraak. Ook wordt er geoefend met het aan- en uittrekken van de kous.

Een afspraak duurt doorgaans tussen de 15 en 30 minuten.